Договір оферти

ОФЕРТА

(ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР)

м. Полтава                                                                                 Редакція від 25.10.2022 р.

ФОП Козуб Ю.Г. пропонує (надає оферту) укласти договір купівлі-продажу товарів через інтернет-магазин, що знаходиться в мережі інтернет за адресою https://kozub.com.ua/internet-magazin на умовах і в порядку, які вказані нижче. Покупець, здійснюючи придбання Товарів, приймає умови цієї пропозиції про укладення договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1.      Терміни та визначення

Продавець– Фізична особа-підприємець Козуб Юрій Григорович, що знаходиться за адресою Україна, 36000, Полтавська обл. м. Полтава, вул. Европейська, буд. 18, кв. 18 (ІПН № 2518300477).

Інтернет-магазин– веб-сайт Продавця (сукупність даних, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, що об`єднані єдиною системою управління), що розміщений в мережі інтернет за адресою https://kozub.com.ua/internet-magazin

Товартовари, що пропонуються Продавцем до продажу, зображення та/або опис яких розміщено в інтернет-магазині.

Покупець – дієздатна фізична особа, що досягла 18-ти річного віку, яка має на меті придбання Товарів, яка Акцептувала умови цієї Публічної оферти і оформила Замовлення Товарів засобами інформаційної системи інтернет-магазину.

Публічна оферта– пропозиція Продавця укласти з ним договір на умовах, що містяться в ній, яка адресована невизначеному колу фізичних осіб, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

Договір– даний договір купівлі-продажу товарів, який укладений на умовах визначених Публічною офертою з моменту її Акцепту.

Акцепт – надання Покупцем повної і безумовної відповіді Продавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, що визначені публічною офертою шляхом оформлення замовлення в інтернет-магазині.

Замовлення – заявка Покупця на купівлю обраних ним Товарів, яка оформлена і надана Продавцю за допомогою програмних засобів інтернет-магазину або іншим способом.

Реєстрація – заповнення Покупцем реєстраційної форми в інтернет-магазині з зазначенням усіх необхідних даних.

Всііншітермінивживаються у значеннівизначеномузгідно чинного законодавстваУкраїни.

2.      Загальні положення.

2.1. Інформація, що міститься нижче є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Козуб Ю.Г. будь-якій фізичній особі укластидоговір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Факт реєстрації  в  інтернет-магазині, оформлення та підтвердженнязамовлення, відповідно достатті 642 Цивільного Кодексу України, є повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих умовах.

2.3. Здійснюючи реєстрацію або оформлюючи замовлення товарів в інтернет-магазині Продавця, що знаходиться в мережі інтернет за адресою https://kozub.com.ua/internet-magazin, Покупець підтверджує, що погоджується з умовами даного договору, та безумовно їх приймає.

2.4. Укладаючи Договір (акцептуючи умови цієї Пропозиції), Покупець підтверджує що:

 - Покупець повністю ознайомлений з умовами даної пропозиції та згоден з її умовами

 - Покупець дає дозвіл на обробку та передачу його персональних даних на умовах згідно  «Положення про обробку персональних даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом всього терміну дії Договору та протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.

 - Покупець ознайомлений з правами, встановленими Законом України «Про захист персональних даних», з метою збору даних та з тим, що його персональні дані передаються Продавцю для можливості виконання умов Договору.

 - Продавець має право передавати третім особам персональні дані Покупця без додаткових повідомлень суб'єкта персональних даних, якщо при цьому не змінюється мета обробки персональних даних.

 - Покупцеві відомий та зрозумілий обсяг його прав, як суб`єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.      Предмет договору.

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цією пропозицією (офертою) про укладення договору купівлі-продажу товарів, продати, передати у власність Покупця Товар, наявний на складі Продавця на дату замовлення, на підставі Замовлення Покупця, а Покупець зобов'язується отримати такий Товар та сплатити його вартість у відповідності до умов Договору.

3.2. Продавець здійснює продаж Товару на підставі Замовлення, яке Покупець оформлює самостійно в інтернет-магазині або за допомогою Продавця.

3.3. Продавець зобов’язується поставити виключно Товар наявний на складі на дату замовлення. У випадку відсутності замовленого Товару у відповідному магазині Продавця на дату замовлення, Продавець має право не виконувати замовлення в частині такого Товару, або ж за погодженням Покупця, замінити його на аналогічний.

3.4. Продавець гарантує, що Товар не переданий у заставу, чи не знаходиться в суперечці, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

3.5. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, передбачені законодавством, що регулює сферу правовідносин, які виникають і діють в процесі виконання договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України і зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару

3.6. Покупець приймає умови цієї пропозиції (оферти) та укладає Договір в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Підтвердити замовлення"в інтернет-магазині або іншим способом, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом цієї пропозиції (оферти) та згоду з її  умовами.

4.      Правила роботи з Сайтом та оформлення Замовлення.

4.1. Покупець може переглядати зміст інтернет-магазину, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець зобов'язується надати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність і правильність інформації наданої Покупцем при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.3. Реєстрація потрібна для доступу Покупця до персоналізованої інформації та надання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3.1. При реєстрації Покупець вводить такі дані:

 - імя та прізвище

 - номер мобільного телефону

 - адреса електронної пошти

 - пароль

4.3.2. Після реєстрації в інтернет-магазині Покупцеві надається доступ до Особовому кабінету.

4.3.3. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Покупця підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Покупець зобов'язується негайно повідомити про це Інтернет-магазину, надіславши електронний лист на shop@kozub.com.ua.

4.4. Покупецьмає право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на сторінках Сайту. Кожен Товар може бути замовлений в будь-якій кількості, в межах кількості, що в є наявності на складі Продавця.

4.4.1.Покупець самостійно або за допомогою Продавця оформляє Замовлення через  Сайт, шляхом додавання обраних Товарів у "Кошик" та подальшого підтвердження замовлення; або в інший спосіб та підтвердження прийняття цієї Пропозиції (оферти).

4.4.2. Оформити Замовлення на Товари можуть всі Покупці незалежно від реєстрації.

4.4.3. Виконання Замовлення починається, як правило, після надходження авансового платежу на рахунок Продавця або підтвердження Покупцем його оплати. За домовленістю Сторін виконання Замовлення може бути розпочато без попередньої оплати з оплатою за фактом прийому-передачі.

4.4.4. Замовлення може бути анульовано Продавцем без попередньої згоди з Покупцему випадку, якщо воно не було оплачене протягом 3-х календарних днів з моменту оформлення, або якщо Покупець не отримав Замовлення протягом 5-ти календарних днів з моменту прибуття Товарів увідділеннятранспортної компанії, що буліобрані Покупцем у розділі «Спосіб доставки» при оформленні Замовлення.

4.5. Продавець здійснює доставку Товару на умовах, вказаних в інтернет-магазині в розділі «Доставка і оплата» https://kozub.com.ua/delivery-oplata.

5.      Інформація про товар.

5.1. Товар представлений в інтернет-магазині через фото та / або відео-зразки та / або опис Товару. Зображення Товару в інтернет-магазині не завжди можуть відповідати фактичним через зміну дизайну упаковки виробником, але при цьому зберігається повна відповідність всіх якісних та кількісних характеристик Товару.

5.2. Всі інформаційні матеріали, що представлені в інтернет-магазині, мають довідковий характер,  та не можуть в повному обсязі передати інформацію про властивості та характеристики Товару. В разі, якщо у Покупця виникнуть питання що до властивостей Товару, його характеристик та ін., Покупець повинен перед оформленням Замовлення звернутися до Продавця  за телефоном або іншим способом вказаним в інтернет-магазині, для отримання повної інформації про Товар.

5.3. Товар представлений в інтернет-магазині або вказаний в рахунку окремими позиціями в будь-якому випадку не є комплектом.

6.       Ціна Товару та порядок оплати.

6.1. Загальна ціна Замовлення визначається як сума цін Товарів та послуг, що складають Замовлення.

6.2. При формування замовлення Покупець проінформований в інтернет-магазині про орієнтовну суму замовлення. Точна сума Замовлення  може змінюватись. Загальна вартість Замовлення зазначається в розрахункових та товаросупровідних документах (фіскальний чек та/або видаткова накладна), що надаються Покупцеві або його представнику під час отримання Товару.

6.3. Ціни за Товар відображені в інтернет-магазині та не включають в себе вартість доставки.

6.4. Товар продається за цінами, встановленими на дату замовлення Товару. Актуальні ціни на кожен Товар на дату здійснення Замовлення зазначаються в інтернет-магазині.

6.5. Ціна Товару, що вказана в інтернет-магазині, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

6.6. Оплата за Товар здійснюється у гривнях на підставі Замовлення:

    6.6.1. Платіжною карткою в інтернет-магазині за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

    6.6.2. Внесенням грошових коштів на банківський рахунок Продавця.

    6.6.3. У відділенні транспортної компанії, що надає послуги переказу грошових коштів одержувачем (Покупцем) відправлення відправнику (Продавцю).При цьому послугу переказу грошових коштів оплачує Покупець.

6.7. Повернення сплачених грошових коштів здійснюється на підставі заяви Покупця у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

    6.7.1. Повернення коштів здійснюється на поточний або картковий рахунок, вказаний Покупцем.

    6.7.2. Покупець має право надавати заяву на повернення грошових коштів в електронній формі за умови її надсилання із електронної адреси, яка була вказана Покупцем при Реєстрації в інтернет-магазині.

7.       Порядок приймання-передачі Товару. Умови повернення.

7.1. Покупець або його вповноважений представник може отримати Товари згідно Замовлення у відділенні транспортної компанії, відповідно до обраного Покупцем способу доставки при оформленні Замовлення.

7.2. Продавець передає Покупцю Товар, який відповідає вимогам щодо його якості та придатний для мети, з якою Товар такого роду звичайно використовується.

7.3. Прийом-передача Товару за асортиментом, кількістю, комплектністю і якістю здійснюється на підставі видаткової накладної.

7.4. Претензії Покупця щодо асортименту, кількості, комплектності і якості Товару, приймаються в ході прийому-передачі Товару у відділенні транспортної компанії.

7.5. Умови повернення Товарів:

    7.5.1. Непродовольчі товари без претензій щодо якості можуть бути поверненні протягом 14 днів з дня покупки, якщо товар:

 -не використовувався;

 -повертається в оригінальній упаковці,  в повному комплекті, з непошкодженими пломбами,  з захисними плівками та витратними матеріалами (якщо вони входять до комплекту)

-в такому ж стані, в якому він був придбаний,  та має супроводжуватися оригінальним чеком.

    7.5.2. Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню):

Якісні харчові товари, друковані видання, товари для немовлят, парфумерно-косметичні засоби, товари в аерозольній упаковці, засоби особистої гігієни, рукавички та панчішно-шкарпеткові вироби, алкогольні напої, тютюнові вироби та інші товари, що не підлягають обміну (поверненню) згідно діючого законодавства про захист прав споживачів (Додаток N 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 172 –та не обмежуючись вище викладеною постаново.).

8.       Відповідальність сторін.

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених в інтернет-магазині та придбаних у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

9.       Інформаційні повідомлення.

9.1. Реєструючись в інтернет-магазині, Покупець дає Продавцю згоду на отримання інформаційних технічних повідомлень від Продавця та його партнерів, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб коротких повідомлень (SMS) та електронної пошти, що надсилаються в процесі замовлення та отримання замовлення.

10.  Правила використання матеріалів розміщених в інтернет-магазині.

10.1. Інтернет-магазин містить матеріали, товарні знаки, фірмові найменування та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії та графічні зображення

10.2. Весь зміст та вміст інтернет-магазину охороняється законодавством України.

10.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені в інтернет-магазині, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати вторинні документи та інше.

11.   Інші умови.

11.1. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару вважається укладеним за законодавством України і підлягає виконанню на території України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, та АР Крим.

11.2. Укладений згідно даної пропозиції договір купівлі-продажу товару набирає чинності з моменту оформлення та підтвердження Замовлення та діє до моменту повного виконання зобов’язань сторін за ним.

11.3. Недійсність будь-якого пункту або частини договору, укладеного згідно даної пропозиції, не призводить до недійсності договору в цілому.

11.4. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання, Покупецьабо Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

11.5. Продавець має право вносити зміни в текст цієї пропозиції на власний розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (діюча) редакція пропозиції завжди доступна в інтернет-магазині.

11.6. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника договору, укладеного згідно даної пропозиції, на паперовому носії з підписами сторін,  не є підставою визнання цього договору не укладеним. Проведення підтвердження замовлення в інтернет-магазині, у відповідності із здійсненим Покупцем Замовленням в інтернет-магазині, вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 і гл. 54 Цивільного кодексу України) і є моментом набрання чинності договору купівлі-продажу товарів.

 

ФОП Козуб Ю.Г.

Юридична адреса:

36000, м. Полтава,

вул. Европейська, буд. 18, кв. 18


{literal} {/literal} {literal} {/literal}